Snel contact links op pagina

Profiel

Mijn naam is Berdjan Klatter. Na 18 jaren bij KPN te hebben gewerkt ben ik verder gegaan als zelfstandig interim manager. Ik bied mijn diensten aan onder de naam “Meerwaarde”. In de loop van 25 jaar heb ik mij ontwikkeld van medewerker bij een financiële afdeling tot allround manager. In de vele veranderingstrajecten die ik heb mogen leiden, heb ik geleerd dat een begrijpelijk plan, dat op heldere wijze wordt uitgelegd, een goed fundament vormt voor het veranderingstraject. Bij de uitvoering ben ik er alert op dat alle HR-aspecten op een zorgvuldige manier in acht worden genomen en dat de voortgang herhaaldelijk met de betrokkenen wordt gedeeld. Goed werkende ICT-systemen vormen de basis voor een goede procesuitvoering. Ik heb herhaaldelijk (bijvoorbeeld als lid van de stuurgroep) de invoering van een nieuw WFM-systeem begeleid. Graag licht ik uit mijn CV een aantal voorbeelden toe waarbij gewenste resultaten bereikt zijn en medewerkers meer plezier in het werk kregen.

Mijn ambitie

Leiding geven aan een afdeling of unit. Daarbij zorg ik er voor dat medewerkers plezier hebben in hun werk, dat klanten of opdrachtgevers tevreden zijn en dat de (bedrijfs)doelstellingen worden gerealiseerd.
Klik hier voor een uitgebreid CV in PDF.

Meer over projecten waarbij Berdjan Klatter persoonlijk betrokken is geweest op
Logo-2C-21px-R